www.drogeogen.nl    A  A  A

De Schirmer 1-test

Bij de Schirmer 1-test wordt in een strookje vloeipapier een vouw gemaakt, zodat aan het uiteinde een lipje ontstaat. De oogarts bevestigt dit lipje aan de binnenkant van het onderste ooglid. U houdt de ogen open en knippert wanneer dat nodig is.

(bij bovenstaande afbeelding geeft de test weer dat er waarschijnlijk geen sprake is van droge ogen)

Het vloeipapiertje wordt nat door de tranen die het oog aanmaakt. Na vijf minuten verwijdert de oogarts het vloeipapiertje en meet de lengte waarover het vloeipapiertje nat geworden is. De lengte geeft de oogarts, in combinatie met andere gegevens, informatie om een juiste diagnose te stellen.