www.drogeogen.nl    A  A  A

Hoe gebruikt u dit kunsttranen-overzicht?

De reactie op kunsttranen is heel individueel bepaald. Dat is de reden dat de (oog)arts u doorgaans verschillende kunsttranen laat proberen om daaruit een keuze te maken. Toch kan het gebeuren dat u nog niet, of niet meer, gelukkig bent met de gemaakte keuzes.

Dit overzicht kunt u gebruiken om meer informatie te verkrijgen over het aanbod van de, in Nederland, veel gebruikte kunsttranen. Koopt u momenteel zelf kunsttranen en wilt u weten of er ook een variant bestaat welke vergoed wordt? Gebruikt u een bepaalde werkzame stof op recept en wilt u weten of die ook vrij verkrijgbaar is, bv bij de drogist of opticien? Of wilt u weten of de werkzame stof die u gebruikt ook beschikbaar is zonder conserveermiddel? Dit overzicht kan u met deze en andere vragen helpen.

Ook als u tot nu toe enkel gebruiker bent van vrij verkrijgbare kunsttranen, kan het nuttig zijn eens te kijken wat de alternatieven zouden zijn voor uw huidige keuzes.

Hoe gebruikt u dit overzicht?

Als u klikt op ‘Welke kunsttraan gebruikt u nu?’ en selecteert om welk product u informatie wilt, krijgt u een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van het gekozen product.

Als u klikt op ‘Welke kunsttranen zijn er?’ kunt u aan de hand van de voor u belangrijke factoren zien welke producten er bestaan.

Bij ‘Kunsttranen vergelijken’ kunt u meerdere kunsttranen naast elkaar zetten om deze onderling te vergelijken.

Staat de kunsttraan die u gebruikt er niet bij?

Voor de overzichtelijkheid is het overzicht beperkt tot in Nederland veel gebruikte kunsttranen. Wilt u toch graag uw product in dit overzicht zien, stuur dan een e-mail naar drogeogen@tramedico.nl. Wij helpen u graag verder!

Disclaimer

Omdat producenten van kunsttranen aanpassingen kunnen doen in hun producten en bijsluiters, kan de getoonde productinformatie in het kunsttranenoverzicht afwijken van de actuele situatie. Tramedico kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Raadpleeg voor geneesmiddelen welke u hebt voorgeschreven gekregen door uw arts altijd de ingesloten bijsluiter of op de Geneesmiddeleninformatiebank (www.cbg-meb.nl) om de meest actuele informatie over uw geneesmiddel te krijgen. Voor vrij verkrijgbare kunsttranen kan het raadzaam zijn om de website van de producent te raadplegen.

Tramedico BV heeft de informatie in het kunsttranenoverzicht met uiterste zorg samengesteld. Als u toch een onvolkomenheid vindt, neem dan alstublieft contact met ons op via drogeogen@tramedico.nl.