www.drogeogen.nl    A  A  A

Slijmachtige laag

•    De mucine of slijmlaag zorgt er voor dat:

-    de waterige laag in contact blijft met het oogoppervlak;
-    de waterige laag gelijkmatig over het oogoppervlak verdeeld wordt;
-    de oogleden makkelijker over de oogbol glijden.

De slijmlaag wordt geproduceerd door kleine kliertjes in het bindvlies van het oog. Deze kliertjes worden slijmbekercellen genoemd.

Slijmbekercellen produceren het slijm voor de slijmlaag. Wanneer deze onvoldoende werken, wordt er te weinig slijm aangemaakt, waardoor de traanfilm niet goed in contact met het oogoppervlak blijft, met name dat gedeelte dat aan de lucht blootgesteld is. Hierdoor ontstaan droge plekken.

De bevochtiging van het oog verloopt via een ingenieus systeem waarbij de conditie van de traanfilm van essentieel belang is. Het is wonderlijk dat de dunne traanlaag bij de meeste mensen in goede conditie is. Elke keer wanneer u met de ogen knippert, wordt de verschillende laagjes van de traanfilm opnieuw over het oogoppervlak verdeeld. De oogleden zijn eigenlijk net ruitenwissers die het traanvocht over het oogoppervlak verdelen. Irriterende stoffen worden met deze constante beweging steeds afgevoerd. Hierdoor blijven de tranen in contact met het hoornvlies, en vindt er zo min mogelijk verdamping plaats.

Wanneer de bevochtiging onvoldoende gebeurt, is er sprake van een droog oog. De oorzaken zijn vaak een samenspel van factoren, zoals:

-    de slijmlaag (mucine laag) produceert te weinig slijm;
-    de talgkliertjes werken niet naar behoren;
-    de verdamping van de waterige laag gaat te snel;
-    er wordt te weinig of onvolledig met de ogen geknipperd;
-    de afvoer van het traanvocht gaat te snel. Dit betekent dat er meer traanvocht afgevoerd wordt dan dat er traanvocht aangemaakt wordt. Hierdoor verandert de samenstelling van het traanvocht en gaat het zoutgehalte van het vocht omhoog (osmolaliteit). Het verhoogde zoutgehalte is precies wat het irriterende, brandende gevoel in de ogen veroorzaakt. Ook kan het verhoogde zoutgehalte de cellen van het oog beschadigen.

(het zoutgehalte in de traanlaag wordt gemeten)