www.drogeogen.nl    A  A  A

Kom ik van mijn klachten af?

Lees hier meer over:

Kom ik van mijn klachten af?

Problemen met droge ogen kunnen doorgaans niet eenvoudig opgelost worden. U verschilt op vele manieren van de mensen om u heen. Uw lichaam is uniek, u reageert op uw eigen manier op de omgevingsfactoren in uw leven. Dit betekent ook dat uw klachten en ervaringen specifiek voor u zijn. Het kan dan niet anders, dan dat de oplossing voor uw droge ogen een unieke benadering vraagt.

Droge ogen ontstaan niet van de één op andere dag, helaas betekent dit ook dat genezing niet altijd van de één op andere dag bewerkstelligd kan worden.

Het is zeer belangrijk dat u eventuele voorgeschreven medicatie en de adviezen conform de afspraken met uw arts toepast. Het doel van de behandeling is niet alleen om uw klachten op te lossen, maar juist dat de ogen een betere conditie krijgen dan voordat u met de behandeling begon. Ook het herstellen van de onbalans van de bevochtiging in uw ogen is een doelstelling. Daarnaast moet eventuele afhankelijkheid van oogdruppels worden opgelost. Met andere woorden, het is de bedoeling dat de behandeling ervoor zorgt dat er óf met de klachten geleefd kan worden, óf dat de klachten in het geheel zijn verdwenen.

Het behalen van bovenstaande doelstellingen kost tijd en geduld. Door samenwerking met uw arts wordt geprobeerd stap voor stap een effectieve strategie te bepalen om u oogprobleem te behandelen.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met de resultaten van uw behandeling. Schroom dan niet bij uw arts te vragen of er aanvullende behandelmogelijkheden zijn, u moet tenslotte leven met de ongemakken van droge ogen. Uw arts kan u alleen helpen wanneer u duidelijk maakt dat u nog steeds problemen ervaart.

Uitleg over prognose

Hoewel het de doelstelling is om ervoor te zorgen dat u geen klachten van droge ogen meer heeft na behandeling, blijven droge ogen toch vaak een chronisch probleem. Dit betekent dat de klachten vaak in meer of mindere mate blijven bestaan. Ze zijn dan wel vaak wisselend in ernst.

Het komt voor dat er perioden zijn zonder dat u klachten ervaart, waarna de klachten juist weer erger worden. Kijk dan naar uw omgevingsfactoren en probeer deze aan te passen aan uw behoeften. Kunsttranen kunnen helpen de klachten te verminderen doordat ze helpen de balans te herstellen. Wanneer u een onderliggend medisch probleem heeft, verzachten de kunsttranen de klachten echter alleen, zij genezen de medische problemen meestal niet.

Conserveermiddelen en kunsttranen

Wanneer u last heeft van zeer droge ogen en u moet vaak druppelen met traanvervangende middelen, kan er irritatie ontstaan. Dit wordt vaak veroorzaakt door een toxische (bijwerking) reactie die ontstaat door het conserveermiddel dat in de oogdruppels zit. Het is bekend dat het conserveermiddel benzalkoniumchloride een dergelijke toxische reactie bij langdurig gebruik veroorzaakt. Dit kan leiden tot kleine beschadigingen in het buitenste laagje van het hoornvlies (keratitis punctata) of wondjes op het hoornvlies (ulceratieve keratopathie).

Doordat deze irritatie ontstaat, wordt er vaak meer gedruppeld. Door het conserveermiddel wordt de toxische reactie alleen maar meer, wat aanleiding geeft tot nog frequenter druppelen. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel waarbij bij elke druppeling de reactie op het conserveermiddel wordt verergerd.

Als bovenstaande vicieuze cirkel ontstaat, is het aanbevolen om te stoppen met de kunsttranen die u gebruikt en conserveermiddelvrije kunsttranen te gebruiken.

Conserveermiddelen kunnen uw klachten verergeren

Om de klachten van droge ogen te verminderen, zal doorgaans het dagelijks gebruik van kunsttranen worden aanbevolen. Het dagelijks gebruik is over het algemeen 3 tot 4 keer daags 1 druppel. Het effect van de verschillende kunsttranen wordt echter sterk individueel bepaald. Wanneer het genezende resultaat onvoldoende is, wanneer de pijnklachten blijven aanhouden, kan de arts voor u een andere kunsttraan voorschrijven.

Steeds vaker worden kunsttranen zonder conserveermiddel bij chronisch gebruik voorgeschreven. Wanneer de klachten niet afnemen maar juist toenemen en er steeds vaker gedruppeld moet worden om verlichting te ervaren, kan dit komen omdat de kunsttraan die u gebruikt een conserveermiddel bevat. Hoewel conserveermiddelen ervoor zorgen dat de kunsttranen vrij blijven van bacteriën, kunnen conserveermiddelen het oog bij langdurig gebruik verder irriteren. Conserveermiddelen kunnen de traanfilm verstoren, iets wat juist niet de bedoeling is, en ze kunnen het genezingsproces vertragen. Op de lange termijn kan een kunsttraan met conserveermiddel zelfs het hoornvlies beschadigen.

Een belangrijke referentie voor artsen en apothekers zegt dit over conserveermiddelen:

Referentie: NHG Standaard Het rode oog

Bij aanhoudende klachten kunt u uw arts of apotheker vragen om een kunsttraan waar geen conserveermiddel in zit. Deze kunsttranen worden meestal geleverd in zogenaamde unit doses. Een unit dose is een klein flaconnetje. Deze flaconnetjes zijn voor éénmalig gebruik. Juist omdat er geen conserveermiddelen in de druppels zitten, is het de bedoeling dat het flaconnetje direct na gebruik weggegooid wordt. Lees de bijgeleverde bijsluiter om er achter te of uw kunsttraan wel of geen conserveermiddel bevat.

Bewaren

Niets helpt, wat nu?

Wanneer niets lijkt te helpen, kunt u het volgende doen:

-       Werken de voorgeschreven kunsttranen onvoldoende? Bespreek dit met uw arts. Het kan zijn dat het voorgeschreven middel niet goed bij uw specifieke probleem past. Een kunsttraan met andere samenstelling kan uitkomst bieden.

-       Is de werking van de druppels te kort en moet u steeds vaker druppelen? Ook dit moet u met uw arts bespreken. Misschien bevat uw kunsttraan conserveermiddelen waardoor het oog verder geïrriteerd kan raken. Een andere kunsttraan of behandeling kan in uw geval beter werken.

-       Werken de druppels in zekere mate maar had u meer verwacht? Bespreek deze zorg met uw arts. Wellicht komen uw verwachtingen niet overeen met het advies van uw arts, een open gesprek hierover kan een beter verwachtingspatroon bewerkstelligen.

Kwaliteit van leven en droge ogen

Niet alleen de directe irritatie of de pijn van droge ogen worden als een probleem ervaren. Veel patiënten met droge ogen worden beperkt in hun dagelijks handelen. Deze beperkingen kunnen zeer ingrijpend zijn, waarbij de omgeving vaak niet goed begrijpt wat er aan de hand is.

Een overzicht van beperkingen:
-       Lichtgevoeligheid (felle verlichting, beeldscherm van de computer maar ook TV kijken)
-       Luchtverplaatsing (zoals bv in de auto) wordt als – zeer – onaangenaam ervaren
-       Auto rijden, overdag en/of ’s nachts, het lastig vinden om wegbewijzering te kunnen lezen
-       Het niet kunnen volhouden van werkzaamheden, of helemaal niet meer kunnen werken
-       Problemen met lezen
-       Problemen met koken
-       Het niet (goed) kunnen herkennen van gezichten (familie en vrienden)
-       Traplopen
-       Op visite gaan bij vrienden of familie is lastig, de nieuwe omgeving is vaak te warm en/of benauwd
-       Toename van klachten in een droge omgeving
-       Rokerige ruimten (sigaretten, openhaard)

Verschillende internationale studies hebben laten zien, dat het moeten leven met droge ogen veel impact heeft op het sociale leven en het arbeidsproces. Het is belangrijk om de klachten van droge ogen op te lossen, om niet met onnodige nadelige gevolgen te blijven zitten.

Bovenstaande beperkingen kunnen – een verregaande – invloed op uw humeur hebben. Het kan zelfs zover gaan, dat de beperkingen u en uw (levens)partner sociaal gaan isoleren. Het niet meer op visite kunnen gaan, bijvoorbeeld, beïnvloedt wezenlijk belangrijke sociale interacties. Het lastig vinden om in het arbeidsproces te functioneren, legt ook een grote druk op het werkleven.

Uiteraard is er onderzoek gedaan naar hoe droge ogen de kwaliteit van leven beïnvloedt. De publicatie Dry Eye Disease: impact on Quality of Life and Vision (Uchino en Schaumberg) bespreekt een dergelijk onderzoek. De auteurs concluderen dat de impact van droge ogen op het dagelijks leven vergelijkbaar was met de impact van een matige tot ernstige keelontsteking. Bij gevallen van zeer ernstige droge ogen was de impact zwaarder dan gerapporteerd voor een invaliderende heupfractuur (pagina 4, eerste paragraaf).

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat droge ogen de kwaliteit van leven op een negatieve manier kan beïnvloeden.

Download:

Dry Eye Disease: impact on Quality of Life and Vision
Impact of dry eye on work productivity

Wie kan mij helpen?

Het onderwerp ‘Wat kan ik zelf doen?’ geeft u suggesties wat u zelf kunt doen aan droge ogen. Ook kunt u zelf proberen verlichting te vinden bij wat de drogist te bieden heeft.

Onderschat niet wat een eventuele partner in dit proces voor u kan betekenen:
- Meeluisteren tijdens gesprekken met de arts;
- Helpen de afgesproken behandeling te volgen;
- Uw klachten van droge ogen beter begrijpen.

De opticiën

Met name bij problemen bij het dragen van contactlenzen kan uw opticien. de ooglensspecialist of optometrist u adviseren.

Wanneer de klachten aanhouden, of zelfs erger worden, is het verstandig advies aan de huisarts te vragen.

De huisarts

Uw huisarts is bekend met de problematiek van droge ogen, en met de aangewezen behandeling. In de praktijk kan een aantal onderzoeken gedaan worden om te bepalen of u droge ogen heeft. De huisarts kan u een proefbehandeling kunsttranen geven. Wanneer de behandeling onvoldoende resultaat heeft, kan de huisarts u doorverwijzen naar een oogarts.

De oogarts

Ook de oogarts zal onderzoeken of u droge ogen heeft. De oogarts heeft de mogelijkheid om uw ogen in meer detail te bekijken. De ernst van de afwijking wordt bepaald en ook worden de risico’s met u besproken. De oogarts zal samen met u een zoektocht aangaan om de beste strategie voor de behandeling van uw ogen te bepalen.

De apotheker

Wanneer uw vragen heeft over uw medicijnen of kunsttranen, kan de apotheker een aanvullende rol spelen in het verhelpen van uw klachten. Omdat de apotheker bekend is met de diverse werkingsmechanismen van bestanddelen van kunsttranen, kan de apotheker u hierover advies geven.

-       Zo moet er bijvoorbeeld niet te vaak met kunsttranen gedruppeld worden. Wanneer u vaker druppelt dan in de bijsluiter is voorgeschreven, bespreek dit dan met uw huisarts of apotheker. Het kan zijn dat u andere medicatie nodig heeft;
-       Er zijn kunsttranen waarin een conserveermiddel zit. De apotheker kan u informeren dat langdurig gebruik van conserveermiddelen voor verdere irritatie kan zorgen. Een kunsttraan zonder conserveermiddelen zou een alternatief kunnen zijn;
-       De apotheker kan u wijzen op het risico van het dragen van contactlenzen.