www.drogeogen.nl    A  A  A

Wat kan ik zelf doen aan droge ogen?

Lees hier meer over:

Wat kan ik zelf doen aan droge ogen?

In een aantal gevallen kunt u zelf stappen ondernemen om de klachten van droge ogen te verminderen:

-       Externe factoren
Houdt in een dagboekje bij onder welke omstandigheden u het meest last heeft van droge ogen. Probeer deze omstandigheden te vermijden of te veranderen. Vermijd omstandigheden die de lucht extra droog maken of de ogen irriteren, zoals airconditioning, een ventilator of een rokerige ruimte.

-       Luchtvochtigheid
Zorg voor een goede luchtvochtigheid in uw woon- en werkomgeving. Dit kunt u doen door in huis bijvoorbeeld waterbakjes aan de verwarming op te hangen. Op kantoor kan een luchtbevochtiger helpen.

-       Contactlenzen
Als u lenzen draagt en soms last heeft van branderige ogen, is het raadzaam om vaker een bril te dragen. Doe dit bijvoorbeeld ’s avonds bij het tv kijken. Ook kunt u uw arts om oogdruppels of ooggels vragen, die veilig in combinatie met contactlenzen kunnen worden gebruikt. Daarnaast kan de contactlenzen vloeistof zijn die u gebruikt ook voor irritatie zorgen. Overleg met uw arts of een andere vloeistof gebruikt kan worden. Contactlenzen hebben ook een beschermende werking, het materiaal waarvan de lenzen gemaakt zijn is daarbij van belang. Een gesprek met uw arts kan duiden of het materiaal waarvan uw lenzen gemaakt zijn uw ogen hinderen of juist beschermen.

-       Beeldschermen
Wanneer u langdurig met een beeldscherm werkt, kunt u last krijgen van vermoeide of branderige ogen. Neem regelmatig een pauze en let er op dat u genoeg knippert met uw ogen.

-       Wind
Draag buiten een speciale (fiets)bril die aan de zijkanten is afgesloten. Zo zorgt u ervoor dat de ogen door de wind niet te veel uitdrogen.

-       Extra kunsttranen
Druppel extra kunsttranen in situaties die u niet kunt vermijden, maar waarvan u van tevoren weet dat u er last van gaat krijgen. Neem uw kunsttranen voor de veiligheid mee wanneer u van huis gaat.

-       Spoelen van de ogen
Waterspoelen of oogbadjes voor de behandeling van droge ogen wordt afgeraden. Kraanwater heeft niet de juiste samenstelling om droge ogen te behandelen. Er bestaat wel een speciale spoeling welke u kunt gebruiken.

-       Dag en nachtritme
Het kan handig zijn om, bijvoorbeeld met behulp van het dagboekje, na te gaan wanneer u het meest last heeft van drogen ogen. Bij veel mensen met drogen ogen zijn de ogen vaak ’s ochtends en ’s avonds het droogst. Maar ook ’s nachts drogen de ogen sneller uit dan overdag. Gebruik dan een ooggel die de ogen extra verzorgt terwijl u slaapt.

-       Computergebruik
Het gebruik van computerschermen kan droge ogen veroorzaken. Er zijn richtlijnen opgesteld voor computergebruik. Deze richtlijnen bevatten ook adviezen op het gebied van oogklachten bij computergebruik.

Wanneer uw droge ogen veroorzaakt worden door medische problemen, is het belangrijkst dat u zelf kan doen, dat u ervoor zorgt dat u de behandeling volgt die de arts met u heeft afgesproken. Dit betekent dat het belangrijk is dat u uw medicatie op het juiste moment van de dag gebruikt en dit blijft doen zolang uw arts dat nodig vindt. Bespreek met uw arts waarmee u zelf kunt variëren en waarmee beter niet.

Wanneer het lastig is om te onthouden wanneer u weer medicatie dient te gebruiken, zijn er meerdere manieren om uzelf er aan te herinneren:

-       Het zetten van een (kook)wekker
-       Het programmeren van de wekker op uw smartphone of tablet (handig voor als u veel onderweg bent)
-       Het installeren van een app op de smartphone of tablet, welke meldt wanneer het tijd is voor uw medicatie

Dagboekje

Een dagboekje bijhouden, kan inzicht geven in de omvang en ernst van uw droge ogen. Als het mogelijk is, verzamel dan een paar dagen de volgende informatie:

-       bij welke omstandigheden heeft u last van uw ogen en hoe omschrijft u het gevoel
-       geef aan op een schaal van 1 tot 10 hoe erg de pijn voor u is
-       geef aan in welke mate u, eventueel, last heeft van slecht zien
-       geef aan in hoeverre u last heeft van licht (kunstmatig en/of zonlicht)
-       wanneer u kunsttranen gebruikt, wanneer begint u met druppelen, hoe vaak moet u druppelen en hoe lang doet de druppel voelbaar zijn werk.
-       welke bijzonderheden ervaart u gedurende de dag en hoe voelt u zich daarbij.

Deze informatie komt de arts van pas bij het opzetten of aanpassen van uw behandelplan. Indien u dit handig vindt, kunt u een voorbeeldpagina van een dagboekje downloaden en invullen.

Wie kan mij helpen?

Het onderwerp ‘Wat kan ik zelf doen?’ geeft u suggesties wat u zelf kunt doen aan droge ogen. Ook kunt u zelf proberen verlichting te vinden bij wat de drogist te bieden heeft.

Onderschat niet wat een eventuele partner in dit proces voor u kan betekenen:
- Meeluisteren tijdens gesprekken met de arts;
- Helpen de afgesproken behandeling te volgen;
- Uw klachten van droge ogen beter begrijpen.

De opticiën

Met name bij problemen bij het dragen van contactlenzen kan uw opticien. de ooglensspecialist of optometrist u adviseren.

Wanneer de klachten aanhouden, of zelfs erger worden, is het verstandig advies aan de huisarts te vragen.

De huisarts

Uw huisarts is bekend met de problematiek van droge ogen, en met de aangewezen behandeling. In de praktijk kan een aantal onderzoeken gedaan worden om te bepalen of u droge ogen heeft. De huisarts kan u een proefbehandeling kunsttranen geven. Wanneer de behandeling onvoldoende resultaat heeft, kan de huisarts u doorverwijzen naar een oogarts.

De oogarts

Ook de oogarts zal onderzoeken of u droge ogen heeft. De oogarts heeft de mogelijkheid om uw ogen in meer detail te bekijken. De ernst van de afwijking wordt bepaald en ook worden de risico’s met u besproken. De oogarts zal samen met u een zoektocht aangaan om de beste strategie voor de behandeling van uw ogen te bepalen.

De apotheker

Wanneer uw vragen heeft over uw medicijnen of kunsttranen, kan de apotheker een aanvullende rol spelen in het verhelpen van uw klachten. Omdat de apotheker bekend is met de diverse werkingsmechanismen van bestanddelen van kunsttranen, kan de apotheker u hierover advies geven.

-       Zo moet er bijvoorbeeld niet te vaak met kunsttranen gedruppeld worden. Wanneer u vaker druppelt dan in de bijsluiter is voorgeschreven, bespreek dit dan met uw huisarts of apotheker. Het kan zijn dat u andere medicatie nodig heeft;
-       Er zijn kunsttranen waarin een conserveermiddel zit. De apotheker kan u informeren dat langdurig gebruik van conserveermiddelen voor verdere irritatie kan zorgen. Een kunsttraan zonder conserveermiddelen zou een alternatief kunnen zijn;
-       De apotheker kan u wijzen op het risico van het dragen van contactlenzen.