www.drogeogen.nl    A  A  A

Wat zijn droge ogen?

 

Lees hier meer over:

Wat zijn droge ogen?

Het probleem van droge ogen is complexer dan algemeen aangenomen wordt. Denk alleen al aan het aantal uren dat wij de ogen achter elkaar gebruiken. Wanneer daar een verstoring ontstaat, hoeft dat niet altijd direct voelbaar te zijn. Als het een kwestie zou zijn van het toedienen van een kunsttraan, waarna klachten verdwijnen, zou de aandoening geen lastig probleem zijn.

Bij droge ogen heeft u last van een droog gevoel in de ogen, wat u als (zeer) pijnlijk kunt ervaren.

Droge ogen wordt omschreven als:

‘Met droge ogen (ofwel keratoconjunctivitis sicca) worden de symptomen bedoeld die optreden door de plaatselijke uitdroging van het oppervlak van het hoornvlies of van het oogbindvlies. Het is een veelvoorkomende aandoening die meestal op middelbare leeftijd begint, vaker bij vrouwen dan bij mannen.’

Droge ogen kunnen u beperken in uw sociale en werkend leven.

Van licht comfortprobleem tot sociale invalidering

De ernst van droge ogen kan variëren tussen een hinderlijk comfortprobleem toteen beperkend of zelfs invaliderend medisch en sociaal probleem.

Voor het comfortprobleem is de behandeling vaak eenvoudiger dan de behandeling van droge ogen door een medisch probleem.

Het beginstadium van droge ogen kan onzeker zijn. Het zou namelijk kunnen dat u alleen comfort problemen ervaart, terwijl er toch een medische oorzaak aan uw droge ogen ten grondslag ligt. Het is verstandig om aan uw arts te vragen of er aanwijzingen zijn die dit kunnen bevestigen.

Wanneer er sprake is van een langdurige verstoring van de bevochtiging van het oogoppervlak, is het vrijwel onmogelijk om genezing te bereiken met een eenvoudige, kortdurende behandeling met kunsttranen.

Comfortprobleem

Er wordt gesproken over droge ogen als comfort probleem, wanneer de klachten overwegend door omgevingsfactoren worden veroorzaakt en waar maar af en toe last door wordt ervaren. Deze klachten verdwijnen wanneer u aanpassingen maakt, zodat de invloed van deze omgevingsfactoren minder worden of verdwijnen.

Deze omgevingsfactoren van droge ogen kunnen zijn:

-       lange tijd achter elkaar op een beeldscherm kijken (TV, computerscherm, tablet, smart phone)
-       airconditioning of verwarming
-       rokerige ruimten
-       droog weer
-       lange vluchten
-       het dragen van contactlenzen
-       bijwerking van bepaalde medicijnen

Medisch probleem

Er wordt gesproken over droge ogen van medische aard, wanneer de klachten door een lichamelijke aandoening veroorzaakt wordt. Het risico hiervan is dat de klachten kunnen verergeren wanneer deze niet behandeld worden. Het gevoel van droge ogen door een medische oorzaak, is haast altijd chronisch (langdurig) van aard.

Bekend medische oorzaken van droge ogen zijn:

-    (permanente) beschadiging van het oogoppervlak;
-    probleem met de klieren die traanvlocht, slijm of talgvloeistof aanmaken;
-    het syndroom van Sjögren, (ontsteking van het bindvlies);
-    hormonale veranderingen (bv schildklierziekten, diabetes, zwangerschap, de overgang maar ook langdurige stress of uitputting);
-    Onvoldoende knipperen van de oogleden of het onvoldoende sluiten van het oog (bv bij de ziekte van Parkinson of aangezichtsverlamming);
-    Na operatieve behandeling van de ogen (bv bij laserbehandeling of oogoperatie);
-    Chronische bindvlies ontsteking;
-    Chronische ontsteking van de oogleden of ooglidrand.

Hoe kom ik aan droge ogen?

Over het algemeen ontstaan droge ogen door een samenspel van factoren. Verreweg de meeste patiënten met droge ogen hebben een onbalans tussen de aanmaak en afvoer van het traanvocht. Hierdoor verdampt de traanlaag te snel (er wordt minder aangemaakt dan afgevoerd).

Het kan ook zijn dat het traanvocht van onvoldoende kwaliteit is. Wanneer het traanvocht van onvoldoende kwaliteit is, bijvoorbeeld door een verhoogd zoutgehalte, verandert de samenstelling van de traanlaag. Hierdoor wordt het oog onvoldoende beschermd tegen de omgeving, wordt het droog en onstaan er kleine beschadigingen op het oogoppervlak.

Het kan ook gebeuren dat er onvoldoende slijm wordt aangemaakt of onvoldoende traanvocht. Daarnaast kan het traanvocht sneller verdampen of afgevoerd worden dan normaal.

De meest voorkomende oorzaken van droge ogen zijn:

Het traanvocht verdampt te snel

Het traanvocht verdampt te snel

Wanneer het traanvocht te snel verdampt, is het logisch dat de ogen droog aanvoelen. De oorzaken hiervan kunnen zijn:

 • Onvoldoende aanmaak van de buitenste laag (lipide of olieachtige laag). Dit betekent dat  het vetlaagje van de traanfilm dunner wordt, doordat de talgkliertjes (Meibom kliertjes) onvoldoende functioneren. Deze verdunning zorgt ervoor dat het waterige gedeelte van de traanfilm sneller verdampt. Dit komt bijvoorbeeld door:
  • Een (chronische) ooglidrandontsteking
  • Conserveermiddelen in kunsttranen of contactlens vloeistof
  • Ouder worden

  (meibom kliertjes)

 • Onvoldoende aanmaak van de binnenste laag (slijmachtige of mucine laag). Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende functionerende slijmbekercellen. Het gevolg is dat het waterige gedeelte van de traanfilm onvoldoende aan het hoornvlies (oogoppervlak) blijft kleven. Dit komt bijvoorbeeld voor bij:
  • Chemisch oogletsel
  • Vitamine A gebrek
  • Zeldzame oogziekten
 • Snellere verdamping van de traanfilm. Airconditioning, centrale verwarming, fietsen in droge lucht, deze factoren kunnen ervoor zorgen dat de traanfilm sneller verdampt dan normaal het geval zou moeten zijn. Hierdoor wordt de traanfilm dunner en ontstaan er droge plekken op het oogoppervlak. Dit kan ervoor zorgen dat het oogoppervlak eerder beschadigt, waardoor de klachten verergeren. De traanfilm kan ook sneller verdampen wanneer de oogleden wijder openstaan dan normaal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de ziekte van Graves.
 • Het ooglid vertoont een afwijking
  Bij het niet goed kunnen sluiten van de ogen, bv door verlamming, is er geen goede verdeling van de traanfilm over het oogoppervlak. Hierdoor droogt het oog sneller uit dan normaal.
 • Te weinig knipperen van de ogen
  Wanneer u te weinig of onvoldoende knippert met de ogen, of de ogen onvolledig sluit, veroorzaakt dit droge ogen. Door te weinig knipperen wordt de traanfilm onvoldoende over het oogoppervlak verdeeld. Wanneer u leest, bent u bv minder geneigd om te knipperen. De oplossing hiervoor is bewuster met de ogen knipperen. Heeft u vooral na het slapen last van droge ogen, vraag dan aan uw partner (of iemand die u ziet slapen) of u misschien met de ogen (half) open slaapt. Vertel dit ook aan uw arts.

Er wordt minder traanvocht aangemaakt

Er wordt minder traanvocht aangemaakt

Er zijn verschillende oogziekten die ervoor kunnen zorgen dat er minder traanvocht aangemaakt wordt. De arts meet de productie van traanvocht met de Schirmer test. Er zijn verschillende oorzaken van het verminderde traanvocht:

 • De functie van de traanklier is aangetast
  Deze aantasting wordt vaak veroorzaakt door:
  - Ontstekingsreacties (bv sarcoïdose, een ziektebeeld waarbij door onbekende oorzaak ontstekingen ontstaan, schildklierziekte)
  - Na bestraling in de buurt van de traanklier
 • Een immunologische afweerreactie tegen de traanklier
  Dit wil zeggen dat het lichaam lichaamseigen weefsels vernietigt omdat ze door het lichaam niet als lichaamseigen herkend worden. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het syndroom van Sjögren. Bij dit syndroom worden o.a. de traanklieren aangetast. Hierdoor werken de traanklier en de slijm producerende kliertjes van het bindvlies onvoldoende, wat zorgt voor te weinig vocht in de ogen.
 • Hormonale veranderingen
  Wanneer de hormoonhuishouding verandert, kunnen er klachten ontstaan van droge ogen. Vrouwen hebben bv vaker last van droge ogen tijdens de menopauze. Een verandering in de hormoonhuishouding betekent een grotere gevoeligheid voor ontstekingsprocessen. De kwaliteit van de traanfilm wordt hierdoor ook aangetast.
 • Medicijnen
  Er zijn medicijnen die invloed kunnen hebben op de productie van het waterige deel van de traanfilm. Antidepressiva, bloeddrukverlagende middelen en plastabletten zijn hier een voorbeeld van. Lees de bijsluiter of vraag uw arts of apotheker of de medicijnen die u gebruikt deze bijwerking kennen.

Een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk.

Kwaliteit van leven en droge ogen

Niet alleen de directe irritatie of de pijn van droge ogen worden als een probleem ervaren. Veel patiënten met droge ogen worden beperkt in hun dagelijks handelen. Deze beperkingen kunnen zeer ingrijpend zijn, waarbij de omgeving vaak niet goed begrijpt wat er aan de hand is.

Een overzicht van beperkingen:
-       Lichtgevoeligheid (felle verlichting, beeldscherm van de computer maar ook TV kijken)
-       Luchtverplaatsing (zoals bv in de auto) wordt als – zeer – onaangenaam ervaren
-       Auto rijden, overdag en/of ’s nachts, het lastig vinden om wegbewijzering te kunnen lezen
-       Het niet kunnen volhouden van werkzaamheden, of helemaal niet meer kunnen werken
-       Problemen met lezen
-       Problemen met koken
-       Het niet (goed) kunnen herkennen van gezichten (familie en vrienden)
-       Traplopen
-       Op visite gaan bij vrienden of familie is lastig, de nieuwe omgeving is vaak te warm en/of benauwd
-       Toename van klachten in een droge omgeving
-       Rokerige ruimten (sigaretten, openhaard)

Verschillende internationale studies hebben laten zien, dat het moeten leven met droge ogen veel impact heeft op het sociale leven en het arbeidsproces. Het is belangrijk om de klachten van droge ogen op te lossen, om niet met onnodige nadelige gevolgen te blijven zitten.

Bovenstaande beperkingen kunnen – een verregaande – invloed op uw humeur hebben. Het kan zelfs zover gaan, dat de beperkingen u en uw (levens)partner sociaal gaan isoleren. Het niet meer op visite kunnen gaan, bijvoorbeeld, beïnvloedt wezenlijk belangrijke sociale interacties. Het lastig vinden om in het arbeidsproces te functioneren, legt ook een grote druk op het werkleven.

Uiteraard is er onderzoek gedaan naar hoe droge ogen de kwaliteit van leven beïnvloedt. De publicatie Dry Eye Disease: impact on Quality of Life and Vision (Uchino en Schaumberg) bespreekt een dergelijk onderzoek. De auteurs concluderen dat de impact van droge ogen op het dagelijks leven vergelijkbaar was met de impact van een matige tot ernstige keelontsteking. Bij gevallen van zeer ernstige droge ogen was de impact zwaarder dan gerapporteerd voor een invaliderende heupfractuur (pagina 4, eerste paragraaf).

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat droge ogen de kwaliteit van leven op een negatieve manier kan beïnvloeden.

Download:

Dry Eye Disease: impact on Quality of Life and Vision
Impact of dry eye on work productivity

Klachten

Het is bekend dat mensen met droge ogen niet altijd dezelfde mate van klachten en afwijkingen hebben.

Er kunnen mensen zijn, die veel klachten hebben. Wanneer zij echter hun ogen laten onderzoeken, blijkt dat er soms maar weinig afwijkingen op het oogoppervlak te zien zijn. Dit kan komen omdat deze groep mensen zelf veel doet om de klachten te verhelpen. Hierdoor wordt het hoornvlies beter beschermd tegen eventuele beschadigingen.

Er is ook een groep mensen die juist weinig klachten heeft. Wanneer deze groep de ogen laat onderzoeken, blijkt dat zij juist veel afwijkingen hebben, terwijl zij het niet zo ervaren. Het feit dat deze groep relatief weinig klachten heeft, komt vaak omdat het pijngevoel in het hoornvlies door de beschadigingen is aangetast.

Het is belangrijk om te weten in welke groep u past, zodat u, eventueel in samenwerking met uw arts, de nodige maatregelen kunt nemen om uw ogen te beschermen danwel een strategie te bepalen voor uw behandeling.

Voor droge ogen, of ze nu een comfort probleem zijn of een onderliggende medische oorzaak hebben, zijn de volgende klachten bekend:

-       Een gevoel van droge ogen;
-       Een gevoel alsof er iets in het oog zit (dat er niet uitgespoeld kan worden);
-       Een korrelig of zanderig gevoel in de ogen;
-       Wazig zien;
-       Druk in de ogen;
-       Branderige ogen;
-       Vermoeide ogen;
-       Gevoeligheid voor licht;
-       Jeukend gevoel;
-       Vastklevende oogleden tijdens het knipperen (met name in de ochtend);
-       Wisselend zicht, bij knipperen wordt het zicht langzaam beter;
-       Overmatig tranende ogen. Overmatig tranende ogen lijken een oplossing te zijn voor het probleem van droge ogen. Helaas is dit niet het geval. Deze zogenaamde reflextranen worden veroorzaakt door een lokale irritatie of beschadiging van het oogoppervlak. Hierdoor hebben ze niet de juiste samenstelling om het oog adequaat te bevochtigen. Dit overmatig tranen zorgt juist vaak voor meer irritatie, waardoor de bestaande klachten kunnen toenemen. Ook kan het gezichtsvermogen hierdoor beperkt worden.

Wanneer droge ogen niet, of niet adequaat, worden behandeld, kunnen de klachten voortduren. Het is dus belangrijk dat het oog in een betere conditie gebracht wordt.

Wie kan mij helpen?

Het onderwerp ‘Wat kan ik zelf doen?’ geeft u suggesties wat u zelf kunt doen aan droge ogen. Ook kunt u zelf proberen verlichting te vinden bij wat de drogist te bieden heeft.

Onderschat niet wat een eventuele partner in dit proces voor u kan betekenen:
- Meeluisteren tijdens gesprekken met de arts;
- Helpen de afgesproken behandeling te volgen;
- Uw klachten van droge ogen beter begrijpen.

De opticiën

Met name bij problemen bij het dragen van contactlenzen kan uw opticien. de ooglensspecialist of optometrist u adviseren.

Wanneer de klachten aanhouden, of zelfs erger worden, is het verstandig advies aan de huisarts te vragen.

De huisarts

Uw huisarts is bekend met de problematiek van droge ogen, en met de aangewezen behandeling. In de praktijk kan een aantal onderzoeken gedaan worden om te bepalen of u droge ogen heeft. De huisarts kan u een proefbehandeling kunsttranen geven. Wanneer de behandeling onvoldoende resultaat heeft, kan de huisarts u doorverwijzen naar een oogarts.

De oogarts

Ook de oogarts zal onderzoeken of u droge ogen heeft. De oogarts heeft de mogelijkheid om uw ogen in meer detail te bekijken. De ernst van de afwijking wordt bepaald en ook worden de risico’s met u besproken. De oogarts zal samen met u een zoektocht aangaan om de beste strategie voor de behandeling van uw ogen te bepalen.

De apotheker

Wanneer uw vragen heeft over uw medicijnen of kunsttranen, kan de apotheker een aanvullende rol spelen in het verhelpen van uw klachten. Omdat de apotheker bekend is met de diverse werkingsmechanismen van bestanddelen van kunsttranen, kan de apotheker u hierover advies geven.

-       Zo moet er bijvoorbeeld niet te vaak met kunsttranen gedruppeld worden. Wanneer u vaker druppelt dan in de bijsluiter is voorgeschreven, bespreek dit dan met uw huisarts of apotheker. Het kan zijn dat u andere medicatie nodig heeft;
-       Er zijn kunsttranen waarin een conserveermiddel zit. De apotheker kan u informeren dat langdurig gebruik van conserveermiddelen voor verdere irritatie kan zorgen. Een kunsttraan zonder conserveermiddelen zou een alternatief kunnen zijn;
-       De apotheker kan u wijzen op het risico van het dragen van contactlenzen.

Medicijnen en droge ogen

Er zijn veel medicijnen die invloed kunnen hebben op het traanproductie van het oog. Denk hier bij aan antidepressiva, bloeddrukverlagende middelen, plastabletten etc. Wilt u weten of medicijnen die u gebruikt de bijwerking van droge ogen kunnen veroorzaken? Lees dan de patiëntenbijsluiter of vraag het aan uw arts of apotheker.

Laserbehandeling en droge ogen
Veel mensen die contactlenzen dragen, hebben last van droge en geïrriteerde ogen. Deze droge en geïrriteerde ogen kunnen veroorzaakt worden door conserveermiddelen in de contactlensvloeistof of het type contactlens dat gedragen wordt. Wanneer is geconstateerd dat de irritatie niet door de contactlensvloeistof of de lens wordt veroorzaakt die u draagt, en u liever geen bril wenst te dragen, kunt u kieen voor een laserbehandeling. Echter, een laserbehandeling kan extra risico’s met zich meebrengen.

Voorafgaand aan een laserbehandeling worden de ogen nauwkeurig onderzocht. Er wordt onder meer gecontroleerd:

-    hoe lang uw ogen vochtig blijven zonder te knipperen
-    hoeveel traanvocht uw ogen aanmaken
-    wat de de kwaliteit van het traanvocht is

Wanneer de resultaten van met name de kwaliteit van het traanvocht binnen de normale grenzen blijven, is een laserbehandeling geen probleem. Maar bij sommige mensen is de traanproductie verlaagd of is er sprake van een te snel opdrogende traanlaag. Wanneer de traanproductie niet voldoende is, kan een laserbehandeling mogelijk niet uitgevoerd worden.

Er bestaan verschillende technieken om ogen te laseren.

IntraLASIK

Bij een standaard IntraLASIK behandeling geeft de laser het hoornvlies een aangepaste vorm. De laser maakt een horizontaal flapje onder het hoornvlies. Hiervoor worden de uiteinden van enkele zenuwtjes in het hoornvlies doorgesneden. Door het doorsnijden van de zenuwtjes ontvangen de hersenen minder zenuwprikkels als het oog droog is.

SMILE

Bij de SMILE (Small Incision Lenticular Extraction) techniek creert een speciale laser een lensje tussen de lagen van het hoornvlies. Daarna wordt er met de laser een heel kleine opening aan de zijkant van het hoornvlies gemaakt. Deze opening is niet groter dan enkele millimeters. Daarna trekt de chirurg het lensje voorzichtig uit het hoornvlies. Hierdoor verandert de kromming van het oog waardoor het mogelijk is om scherper te zien. Oppervlakkige zenuwbeschadiging wordt op deze manier zo veel mogelijk voorkomen. Deze nieuwe behandelmethode is vooral gericht op een verlaging van het risico op complicaties.

De dag van de ooglaserbehandelig is het belangrijk om de ogen rust te geven. Draag een zonnebril, vermijd het gebruik van make-up en ga zeker niet zwemmen. Om te voorkomen dat er ’s nachts in de ogen gewreven wordt, is het verstandig om een beschermende bril te dragen.

Het herstel van de conditie van het hoornvlies kan langere tijd in beslag nemen. Tot die tijd bestaat de kans dat men last heeft van droge ogen. Het is dus van belang dat patiënten hun ogen druppelen met kunsttranen. Hoeveel en hoelang verschilt per persoon. Uitgebreide nazorg en controle is ook belangrijk en moet gebeuren zolang de ogen herstellen van de laserbehandeling.

Meer informatie over laserbehandelingen vindt u hier: www.laatjeogenlaseren.nl

Oogoperaties en droge ogen

Voor de patiënt met droge ogen, brengt een oogoperatie in of rond het oog een extra risico met zich mee. Denk hierbij aan:

-       Hoornvliestransplantaties
-       Staaroperaties
-       Netvliesoperaties
-       Laserbehandelingen

Door de operatie en de medicijnen die gegeven worden om de genezing te bevorderen, kan het droge ogen probleem toenemen. De risicio’s die bij oogoperaties bestaan, kunnen toenemen wanneer u last heeft van droge ogen.

Wees alert wanneer u droge ogen heeft en en oogoperatie moet ondergaan. Bespreek uw probleem met droge ogen met uw arts, zodat er rekening mee kan worden gehouden met de behandeling en nazorg. Vraag ook of u nog speciale maatregelen kunt nemen voor of na de operatie.

Het syndroom van Sjögren en droge ogen

De Zweedse oogarts Henrik Sjögren beschreef in 1951het syndroom, dat naar hem vernoemd is.

Waardoor het syndroom van Sjögren precies ontstaat, is nog niet bekend. Wel is bekend dat het syndroom van Sjögren een chronische auto-immuunziekte is van onder andere de traan- en speekselklieren.

Chronisch betekent dat de ziekte een lange tijd voortduurt. Soms betekent chronisch ook ‘een heel leven lang’.

Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij het afweersysteem lichaamseigen cellen en stoffen als een gevaar (lichaamsvreemd) ziet. Het lichaam verdedigt zich tegen deze eigen cellen en stoffen, waardoor ontstekingen ontstaan. Hierdoor worden eigen cellen en stoffen vernietigd, terwijl deze juist zo belangrijk zijn voor het lichaam.

Witte bloedcellen beschadigen vocht afscheidende slijmvliezen. In het geval van droge ogen treedt hierdoor beschadiging van het hoornvlies op. De traanvochtproductie loopt daardoor terug. De traan- en speekselklieren raken chronisch ontstoken, waardoor er minder tranen en speeksel wordt gemaakt.

Een patiënt met syndroom van Sjögren heeft vaak de volgende klachten;
-       droge slijmvliezen van de ogen, mond, slokdarm, luchtwegen, organen, vagina
-       gewrichtspijnen of ontstekingen
-       spierpijn
-       moeheid
-       grieperig gevoel

De arts baseert de diagnose op basis van het voorkomen van droge ogen, mond en gewrichtsontstekingen. De diagnose wordt bevestigd door het doen van een bloedonderzoek waarbij gezocht wordt naar specifieke antistoffen die door het lichaam worden aangemaakt.

Voor meer informatie over het syndroom van Sjögren verwijzen wij u naar de website van de Nationale Vereniging Sjögren Patiënten.

Voor patiënten met het syndroom van Sjögren is heel belangrijk om de droge huid te blijven hydrateren, zoveel als nodig. Een droge huid kan gaan jeuken, wat kan zorgen voor irritatie en beschadigingen van de huid. Hierdoor wordt de jeuk erger en droogt de huid meer uit, waardoor deze uiteindelijk meer beschadigd raakt. Ook is het belangrijk om niet te vaak en te heet te douchen. Hierdoor wordt de beschermende laag, die er nog wel is, afgespoeld en kan de huid het vocht niet vasthouden. Deze wordt dus weer sneller droog. Tijdens het douchen kan men ook mild reinigende producten, zoals een doucheolie, gebruiken die ervoor zorgen dat de beschermende laag zo min mogelijk wordt aangetast. Deze producten laten vervolgens ook een laagje op de huid achter, die de beschermende laag aanvult en daarmee het vocht beter kan vasthouden.

Als specialist op het gebied van hypoallergene huidverzorging heeft Dermolin een reeks aan producten ontwikkeld voor de overgevoelige en allergische huid. Op de website van Dermolin vindt u informatie over de producten en ingrediënten.

Contactlenzen en droge ogen

Het dragen van contactlenzen kan bijdragen aan het ontstaan van droge ogen. Ook kunnen ze de symptomen van droge ogen verergeren.

Het type lens dat u draagt en/of de contactlensvloeistof die u gebruikt, kunnen de ogen irriteren. Met type lens wordt bedoelt dat er een verschil is tussen harde en zachte lenzen. De harde lens drijft op de traanlaag, de zachte lens is dicht in contact met het oogoppervlak. Voor beide geldt dat de mogelijkheid bestaat dat zij de kwaliteit en de functionaliteit van de traanlaag negatief kunnen beïnvloeden.

In contactlenzenvloeistof kan een conserveermiddel zitten. Dit conserveermiddel kan voor irritatie zorgen zodat u klachten van droge ogen verergeren.

Gebruik nooit vloeistof die ouder is dan de vervaldatum die op de verpakking staat gemeld. Het kan ook zijn dat de contactlensvloeistof die u gebruikt uw ogen extra irriteren. Overleg met uw oogarts of u er een andere vloeistof beschikbaar is, welke uw ogen wel kunnen verdragen.

Ook is het gebleken dat sommige dragers van contactlenzen na verloop van tijd hun contactlenzen niet goed of niet meer kunnen verdragen. Dit kan irritatie veroorzaken, waardoor klachten van droge ogen optreden.

Wanneer u contactlenzen draagt, en last heeft van droge ogen, laat uw ogen dan regelmatig controleren om complicaties te voorkomen. Aanpassing van het soort lens den de gebruikswijze kan de klachten van droge ogen meestal verhelpen. Bespreek dit met uw contactlensspecialist.

Het gebruik van kunsttranen kan verlichting brengen bij droge ogen en het gebruik van contactlenzen. Het is belangrijk om de samenstelling van de kunsttranen in de gaten te houden. Er zijn oogdruppels en ooggels waaraan conserveermiddelen zijn toegevoegd. Dit conserveermiddel kan met de contactlenzen reageren en kan de lenzen onomkeerbaar troebel maken. Vooral zachte lenzen zijn hier gevoelig voor. Daarnaast kan het conserveermiddel ook uw ogen irriteren. Bij langdurig gebruik verdienen ongeconserveerde kunsttranen de voorkeur.

Volg bij het inbrengen van kunsttranen altijd de instructie van de bijsluiter. Voor de meeste kunsttranen geldt dat de contactlenzen uit gedaan moeten worden. Een kwartier na het druppelen van de kunsttranen, kunt u de lenzen weer in doen.

Wanneer uw arts u een oogdruppel, oogzalf of ooggel voorschrijft voor bijvoorbeeld glaucoom of een ooginfectie, kan het verstandig zijn om helemaal geen contactlenzen te dragen. Vraag dit bij twijfel na bij uw arts of apotheker, of raadpleeg de bijsluiter.

Hormonen en droge ogen
Het is geen toeval dat droge ogen bij meer vrouwen voorkomt dan bij mannen. Een verandering van hormoonhuishouding beïnvloedt het hele lichaam en dus ook de ogen. Vrouwen hebben daar meer mee te maken dan mannen.

Bij de overgang van vrouwen denken we aan de hormoonhuishouding die ontregeld raakt, en dan met name de geslachtshormonen. Deze veranderende hormoonhuishouding heeft ook invloed op de samenstelling van het traanvocht.

Langdurige stress en droge ogen

Bij stress staat uw lichaam lichamelijk en geestelijk onder spanning. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam, omdat die spanning ervoor zorgt dat uw lichaam klaar is voor actie. Stress zorgt ervoor dat u alert bent, dat uw hart sneller gaat kloppen en dat uw spieren klaar zijn om te vechten of te vluchten. Het lichaam prima met stress omgaan. Voldoende rust en afleiding na een stresservaring, kan ervoor zorgen dat de spanning weer verdwijnt, waardoor het lichaam en de geest zich weer herstellen.

Wanneer de stress echter te lang aanhoudt, en uw lichaam in een voortdurende spanning zit om te vluchten of te vechten, kan dit allerlei lichamelijke en geestelijke klachten veroorzaken.

Stress kan ook op de ogen slaan. Oogklachten kunnen stress gerelateerde klachten zijn, bijvoorbeeld bij mensen op kantoor werken. Het verschijnsel computerogen is hier een voorbeeld van. Meestal wordt er gedacht dat het urenlang werken achter een beeldscherm hier de oorzaak van is, maar het is vaker zo dat er sprake is van langdurige stress. Een deel van de oogklachten op het werk heeft een samenhang met een te hoge werkdruk in combinatie met andere factoren. Er zijn ook ander oorzaken van stress op het werk:

-       Ongezonde werkomgeving;
-       Onvoldoende plezier in het werk;
-       Ongelukkige situatie met collega’s of een leidinggevende;
-       Onderwaardering.

Deze oogklachten ontstaan door adrenaline dat langdurig aangemaakt wordt. Hierdoor staat het lichaam voortdurend klaar om in actie te komen. Omdat de hartslag is verhoogd, wordt er extra bloed door het lichaam gepompt. Dit bloed moet ergens vandaan komen, en vaak komt dat bloed dat uit delen van het lichaam die bij gevaar minder bloed nodig hebben. Ogen hebben bij gevaar minder bloed nodig. De oogspieren krijgen door de mindere toevoer van bloed een gebrek aan energie. Hierdoor kan het gebeuren dat u dubbel ziet of juist een ‘waas voor ogen krijgt’.  Wanneer de stress te lang aanhoudt, kan dit leiden tot uitputting. Ook dit heeft invloed op de ogen, gevoelige bloedvaatjes raken beschadigt wat blijvende gevolgen kan inhouden.

In het geval van droge ogen die veroorzaakt worden door langdurige, aanhoudende stress, is het belangrijk dat de oorzaak, de stress, wordt aangepakt. Wanneer de stressfactoren verdwijnen, zullen de klachten ook verdwijnen. Om de ogen in de tussentijd te verzorgen, en om ergere problemen te voorkomen, kunt u kunsttranen gebruiken.

Epidemiologie

De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.

Droge ogen komt vaker voor dan men misschien denkt. Er zijn gegevens uit het buitenland die aangeven hoe vaak droge ogen voorkomt. Over Nederland zijn geen precieze gegevens bekend. Men gaat er van uit dat ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking droge ogen heeft. De aandoening komt het meest voor bij mensen van boven de 40. Vrouwen hebben vaker last van droge ogen dan mannen, het komt bij vrouwen 1,8 keer meer voor.

Ouderen hebben meer last van droge ogen omdat bij hen de productie van vetten en talg steeds minder goed werkt. Doordat ook de hormoonhuishouding verandert, verandert de samenstelling van het traanvocht.